Biegów oraz marszu nordic walking o koronę księżnej Dąbrówki

 1. CEL IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
  2. Promocja Gminy Dopiewo
  3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Dopiewo
  4. Integracja społeczeństwa

 2. ORGANIZATOR

  Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 3. WSPÓŁORGANIZATOR

  Linea developer sp. z o.o.

 4. TERMIN I MIEJSCE

  Zawody odbędą się 27 maja (niedziela) 2018 roku.

  • Start do biegu głównego o godzinie 1200.
  • Start nordic walking o godzinie 1203.
  • Biegi dziecięce 1000 – 1140.

  Start i meta: Dąbrówka ul. Parkowa.

 5. TRASA I DYSTANS

  Trasa w całości przebiega po miękkich leśnych duktach /cross/, znakowana co 1 kilometr.

  • Bieg główny – 10 km
  • Marsz nordic walking – 7,5 km
  • Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów

  Elektroniczny pomiar czasu za pomocą czipów mocowanych do buta. Na mecie należy dokonać zwrotu czipa.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem biegów i marszu nordic walking może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, dokona opłaty startowej (nie dotyczy dzieci), wypisze kartę zgłoszeniową.
  2. Warunkiem udziału w biegu głównym i marszu nordic walking będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie.
  3. Dzieci biorące udział w zawodach wystartują pod warunkiem złożenia przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów pisemnej zgody i oświadczeń o stanie zdrowia dziecka.
  4. Rejestracja dzieci w dniu zawodów w biurze zawodów od g. 9.00 /dokładny harmonogram znajduje się na stronie www.koronadabrowki.pl w zakładce „Dzieci”.
  5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 15 minut przed startem.
  6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
  7. Ustalony został limit 600 uczestników biegu oraz 150 uczestników marszu nordic walking.
  8. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
  9. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  10. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

  • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.koronadabrowki.pl
  • Opłata wpisowa dotyczy tylko biegu głównego oraz marszu nordic walking /biegi dziecięce są bezpłatne/ MIESZKAŃCY GMINY DOPIEWO /zameldowani/
   • Do 18 maja 2018 roku - 35,00 zł
   • Od 19 maja do 23 maja 2018 roku - 40,00 zł
   POZOSTALI BIEGACZE
   • Do 18 maja 2018 roku – 44,00 zł
   • Od 19 maja 2018 roku do 23 maja 2018 roku – 54,00 zł
  • Wpłat dokonuje się płatnością elektroniczną poprzez panel www.Przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem np. na poczcie. Druk przelewu tradycyjnego również generowany jest przez panel www.Przelewy24.pl.
  • Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności.
  • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w:
   • piątek 25 maja 2018 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a
   • sobotę 26 maja 2018 roku w godzinach 10.00 – 18.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a
   • niedzielę 27 maja 2018 roku w godzinach 9.00 – 11.45 w Dąbrówce, ul. Parkowa /biuro zawodów/

 8. KLASYFIKACJA

  W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  • Klasyfikacja drużyn
   • Drużyna składa się z pięciu osób. Drużyny muszą być mieszane - kobiety/mężczyźni.
   • Zawodnik drużyny w momencie rejestracji musi wpisać w formularzu zgłoszeniowym taką samą nazwę drużyny jak pozostali jej zawodnicy. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie biegu przez jej wszystkich zawodników. Do klasyfikacji końcowej liczy się łączny czas brutto całej drużyny. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osób niepełnosprawnych
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn /zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych/.
  • Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka Gminy Dopiewo,
  • Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka Gminy Dopiewo.
  • Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec osiedli LINEA developer,
  • Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka osiedli LINEA developer,
  • Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec osiedli LINEA developer,
  • Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka osiedli LINEA developer.
  • Najstarszy uczestnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najstarszy uczestnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo.

 9. KATEGORIE WIEKOWE

  Bieg główny – 10 km

  • M/K 16 /16-19 lat/ - 2002 – 1999,
  • M/K 20 /20-39 lat/ - 1998 – 1979,
  • M/K 40 /40-49 lat/ - 1978 – 1969,
  • M/K 50 /50-59 lat/ - 1968 – 1959,
  • M/K 60 /60+/- 1958 i starsi.

  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie.

  Marsz nordic walking – 7,5 km

  • M/K 20 /16 – 39 lat/ 2002 – 1979,
  • M/K 40 /40-49 lat/ - 1978 – 1969,
  • M/K 50 /50-59 lat/ - 1968 – 1959,
  • M/K 60 /60-69 lat/- 1958 – 1949,
  • M/K 70 /70 lat i starsi/ - 1948 i starsi.

  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie.

  Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów

  • D/C 5 – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze – 200m
  • D/C 6 – dzieci urodzone w 2012 roku – 200m
  • D/C 7 dzieci urodzone w 2011 roku – 400m,
  • D/C 8 dzieci urodzone w 2010 roku – 400m,
  • D/C 9 /9–10 lat/ – 2009–2008 – 600m,
  • D/C 11 /11–13 lat/ – 2007–2005 – 800m,
  • D/C 13 /14–15 lat/ – 2004–2003 – 1000m.

 10. NAGRODY

  Karty upominkowe oraz nagrody rzeczowe.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą marsz nordic walking.

  Pamiątkowe złote medale dla dzieci i młodzieży za udział.

 11. ŻYWIENIE

  Woda na trasie biegowej i nordic walking.

  Woda i posiłek regeneracyjny na mecie.

 12. PAKIET STARTOWY

  Numer startowy, medal, kuferek termiczny /stan na dzień 20.03.2018r./

 13. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne
  2. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do dnia 21 maja 2018 roku.

   Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
   • Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
   • Przejść do “Status Zgłoszenia -> Przepisywanie pakietu” i potwierdzić rezygnację z udziału w zawodach.
   • Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
   • Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
   Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
   • Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
   • Wypełnić formularz rejestracyjny

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
  • Organizator zapewnia toalety.
  • Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.
  • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem.
  • Każdy uczestnik biegu głównego oraz marszu nordic walking otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.
  • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu.
  • Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
  • We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów.

 15. KONTAKT DO ORGANIZATORA

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, Tel/fax 61 8148 262

  Marcin NAPIERAŁA Tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl