Biegów oraz marszu nordic walking o koronę księżnej Dąbrówki

 1. CEL IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
  2. Promocja Gminy Dopiewo
  3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Dopiewo
  4. Integracja społeczeństwa

 2. ORGANIZATOR

  Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 3. WSPÓŁORGANIZATOR

  Linea developer sp. z o.o.

 4. TERMIN I MIEJSCE

  Zawody odbędą się 26 maja (niedziela) 2019 roku.

  • Start do biegu głównego o godzinie 1200.
  • Start nordic walking o godzinie 1202.
  • Biegi dziecięce 1000 – 1140.

  Start i meta: Dąbrówka ul. Parkowa.

 5. TRASA I DYSTANS

  Trasa w całości przebiega po miękkich leśnych duktach /cross/, znakowana co 1 kilometr.

  • Bieg główny – 10 km
  • Marsz nordic walking – 7,5 km
  • Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów

  Elektroniczny pomiar czasu za pomocą czipów mocowanych do buta. Na mecie należy dokonać zwrotu czipa.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem biegów i marszu nordic walking może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, dokona opłaty startowej (nie dotyczy dzieci), wypisze kartę zgłoszeniową.
  2. Warunkiem udziału w biegu głównym i marszu nordic walking będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie.
  3. Dzieci biorące udział w zawodach wystartują pod warunkiem złożenia przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów pisemnej zgody i oświadczeń o stanie zdrowia dziecka.
  4. Rejestracja dzieci w dniu zawodów w biurze zawodów od g. 9.00 /dokładny harmonogram znajduje się na stronie www.koronadabrowki.pl w zakładce „Dzieci”.
  5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 15 minut przed startem.
  6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
  7. Ustalony został limit 600 uczestników biegu oraz 150 uczestników marszu nordic walking.
  8. W momencie osiągnięcia limitu uczestników, możliwość rejestracji i uczestnictwa w zawodach pozostanie tylko dla zameldowanych mieszkańców gminy Dopiewo.
  9. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
  10. Zapisy będą trwały do osiągnięcia limitów lub maksymalnie do 22 maja 2019 do godz. 23.59.
  11. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  12. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

  • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.koronadabrowki.pl
  • Opłata wpisowa dotyczy tylko biegu głównego oraz marszu nordic walking /biegi dziecięce są bezpłatne/ MIESZKAŃCY GMINY DOPIEWO /zameldowani/
   • Do 17 maja 2019 roku - 40,00 zł
   • Od 18 maja do 22 maja 2019 roku - 45,00 zł
   POZOSTALI BIEGACZE
   • Do 17 maja 2019 roku – 45,00 zł
   • Od 18 maja 2019 roku do 22 maja 2019 roku – 50,00 zł
  • Wpłat dokonuje się płatnością elektroniczną poprzez panel www.Przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem np. na poczcie. Druk przelewu tradycyjnego również generowany jest przez panel www.Przelewy24.pl.
  • Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności.
  • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w:
   • piątek 24 maja 2019 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a
   • sobotę 25 maja 2019 roku w godzinach 10.00 – 18.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a
   • niedzielę 26 maja 2019 roku w godzinach 9.00 – 11.45 w Dąbrówce, ul. Parkowa /biuro zawodów/

 8. KLASYFIKACJA

  W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  • Klasyfikacja drużyn
   • Drużyna składa się z pięciu osób. Drużyny muszą być mieszane - kobiety/mężczyźni.
   • Zawodnik drużyny w momencie rejestracji musi wpisać w formularzu zgłoszeniowym taką samą nazwę drużyny jak pozostali jej zawodnicy. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie biegu przez jej wszystkich zawodników. Do klasyfikacji końcowej liczy się łączny czas brutto całej drużyny. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osób niepełnosprawnych
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn /zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych/.
  • Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka Gminy Dopiewo,
  • Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka Gminy Dopiewo.
  • Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec osiedli LINEA developer,
  • Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka osiedli LINEA developer,
  • Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec osiedli LINEA developer,
  • Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka osiedli LINEA developer.
  • Najstarszy uczestnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo,
  • Najstarszy uczestnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo.

 9. KATEGORIE WIEKOWE

  Bieg główny – 10 km

  • M/K 16 /16-19 lat/ - 2003 – 2000,
  • M/K 20 /20-39 lat/ - 1999 – 1980,
  • M/K 40 /40-49 lat/ - 1979 – 1970,
  • M/K 50 /50-59 lat/ - 1969 – 1960,
  • M/K 60 /60+/- 1959 i starsi.

  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie.

  Marsz nordic walking – 7,5 km

  • M/K 20 /16 – 39 lat/ 2003 – 1980,
  • M/K 40 /40-49 lat/ - 1979 – 1970,
  • M/K 50 /50-59 lat/ - 1969 – 1960,
  • M/K 60 /60-69 lat/- 1959 – 1950,
  • M/K 70 /70 lat i starsi/ - 1949 i starsi.

  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie.

  Biegi dziecięce i młodzieżowe od 200 – 1 000 metrów

  • D/C 5 – dzieci urodzone w 2014 roku i młodsze – 200m
  • D/C 6 – dzieci urodzone w 2013 roku – 200m
  • D/C 7 dzieci urodzone w 2012 roku – 400m,
  • D/C 8 dzieci urodzone w 2011 roku – 400m,
  • D/C 9 /9–10 lat/ – 2010–2009 – 600m,
  • D/C 11 /11–13 lat/ – 2008–2006 – 800m,
  • D/C 13 /14–15 lat/ – 2005–2004 – 1000m.

 10. NAGRODY

  Karty upominkowe lub nagrody rzeczowe.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą marsz nordic walking.

  Pamiątkowe złote medale dla dzieci i młodzieży za udział.

 11. ŻYWIENIE

  Woda na trasie biegowej i nordic walking.

  Woda i posiłek regeneracyjny na mecie.

 12. PAKIET STARTOWY

  Numer startowy, koszulka szybkoschnąca kontrolująca poziom wilgoci w nowoczesnej kolorystyce /stan na dzień 15.02.2019r./

  DAMSKA
  wzrost obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder szerokość koszulki długość koszulki
  S 165-172cm 82-89cm 66-73cm 92-98cm 44cm 68cm
  M 165-172cm 90-97cm 74-81cm 99-104cm 47cm 70cm
  L 165-172cm 98-107cm 82-90cm 105-112cm 50cm 72cm
  XL 165-172cm 108-119cm 91-102cm 113-121cm 54cm 74cm
  MĘSKA
  wzrost obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder szerokość koszulki długość koszulki
  S 166-173cm 86-93cm 74-81cm 92-96cm 47cm 69cm
  M 171-179cm 94-101cm 82-89cm 100-104cm 50cm 71cm
  L 167-184cm 102-109cm 90-99cm 108-112cm 53cm 73cm
  XL 182-188cm 110-117cm 100-109cm 116-120cm 56cm 75cm
  2XL 185-191cm 118-125cm 110-119cm 124-128cm 59cm 77cm
 13. ZWROTY I PRZEPISYWANIE PAKIETÓW
  1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne
  2. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do dnia 20 maja 2019 roku.


 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
  • Organizator zapewnia toalety.
  • Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.
  • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem.
  • Każdy uczestnik biegu głównego oraz marszu nordic walking otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.
  • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu.
  • Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
  • We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów.

 15. KONTAKT DO ORGANIZATORA

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, Tel/fax 61 8148 262

  Marcin NAPIERAŁA Tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl

 16. RODO

  Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia.


  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki w dniu 26 maja 2019 roku w godzinach 9.00 – 15.00 w miejscowości Dąbrówka, ul. Parkowa i terenie leśnym (las palędzko-zakrzewski).
  4. W celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną dodatkowo powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych w pkt. 10 poniżej.
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.
  6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
  7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
  8. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  10. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym:
   • Maratończyk – pomiar czasu z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 15a, 61-693 Poznań, NIP: 766-182-18-61 w celu realizacji usługi elektronicznej rejestracji uczestników biegu oraz elektronicznego pomiaru czasu,
   • PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 (Przelewy24) w celu realizacji usługi polegającej na możliwości dokonania płatności za bieg drogą internetową.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  12. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 11 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych, o których mowa w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
  15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  UWAGA!
  Powyższa treść dot. przetwarzania danych osobowych będzie podpisana przez uczestnika biegu przy odbiorze pakietu startowego.